Zajęcia psychologiczno – pedagogiczne

Szkoła to nauka: zwykle kojarzona z wysiłkiem przyswajania wiedzy, zdobywania ocen i wyników końcowych. Ale szkoła to także rozmowy, pogadanki, kreatywne ćwiczenia, zabawa i rozwiązywanie życiowych problemów. Szkoła to wychowanie m. in. poprzez zajęcia profilaktyczne z pedagogiem/psychologiem szkolnym, podczas których uczniowie kształtują umiejętność skutecznego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

W bieżącym półroczu zrealizowaliśmy zajęcia dotyczące: asertywności, szacunku do ludzi i przyrody, uczyliśmy się, jak radzić sobie w stresem, przemocą rówieśniczą; jak skutecznie uczyć się, jak osiągać cele i planować własną przyszłość. Szczególnie skupiliśmy się na problemach dotyczących wieku nastoletniego i zagrożeń wynikających z funkcjonowania dziecka/nastolatka we współczesnym świecie.

Dzieci i młodzież bardzo chętnie korzystają z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oferowanej przez szkołę; rodzice dostrzegają potrzebę korzystania z pomocy pp w trudnych sytuacjach, a nauczyciele, ściśle współpracując z dyrekcją, pedagogiem/psychologiem szkolnym, uczniami i ich rodzicami, niosą skuteczną pomoc w każdym, bieżącym problemie wychowawczym, pojawiającym się w szkole.

Skip to content