Aktywna Tablica

Nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie „Aktywna Tablica”, którego nadrzędnym celem jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych. Program jest finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

W ramach programu Aktywna Tablica  nasza szkoła otrzymała 35000 zł na zakup pomocy do zajęć. 

Skip to content