W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych określa się następujące terminy:

WNIOSKI

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 13.02.2023 r. do dnia 10.03.2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 22.05.2023 r. do dnia 02.06.2023 r.

WERYFIKACJA

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7-10 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 13.03.2023 r. do dnia 16.03.2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 05.06.2023 r. do dnia 9.06.2023 r.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 17.03.2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 12.06.2023 r.

POTWIERDZENIE

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 20.03.2023 r. do dnia 30.03.2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 13.06.2023 r. do dnia 16.06.2023 r.

LISTA PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 31.03.2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 19.06.2023 r.

Skip to content