W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych określa się następujące terminy:

WNIOSKI

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 14.02.2022 r. do dnia 11.03.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 23.05.2022 r. do dnia 03.06.2022 r.

WERYFIKACJA

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7-10 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 14.03.2022 r. do dnia 17.03.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 06.06.2022 r. do dnia 10.06.2022 r.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 18.03.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 13.06.2022 r.

POTWIERDZENIE

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21.03.2022 r. do dnia 30.03.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 14.06.2022 r. do dnia 17.06.2022 r.

LISTA PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 31.03.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 20.06.2022 r.

Skip to content