W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych określa się następujące terminy:

WNIOSKI

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 12.02.2024 r. do dnia 08.03.2024 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 20.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.

WERYFIKACJA

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7-10 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 11.03.2024 r. do dnia 14.03.2024 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 03.06.2024 r. do dnia 07.06.2024 r.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 15.03.2024 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 10.06.2024 r.

POTWIERDZENIE

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 18.03.2024 r. do dnia 26.03.2024 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 11.06.2024 r. do dnia 14.06.2024 r.

LISTA PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 27.03.2024 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17.06.2024 r.

Skip to content