Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach
Strona główna
Informator szkolny
 • Dyrekcja
 • Sekretariat
 • Nauczyciele
 • Pedagog szkolny
 • Logopeda szkolny
 • Biblioteka
 • Świetlica szkolna
 • Jadłospis
 • Bezpieczeństwo w szkole

 

 

Deklaracja dostępności
Rok szkolny 2021/2022
 • Wydarzenia
 • Kalendarz roku szkolnego
 • Spotkania z rodzicami
 • Wychowawcy klas
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
 • Dowozy uczniów

 

 

Dokumenty szkolne
 • Statut szkoły
 • Programy i regulaminy
 • Druki do pobrania
Projekt zdalna szkoła+

informator

Dyżury nauczycieli
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
logo Kuratorium Oświaty w Krakowie

logo Biuletynu Informacji Publicznej

Archiwa

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych określa się następujące terminy:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 14.02.2022 r. do dnia 11.03.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 23.05.2022 r. do dnia 03.06.2022 r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7-10 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 14.03.2022 r. do dnia 17.03.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 06.06.2022 r. do dnia 10.06.2022 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 18.03.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 13.06.2022 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21.03.2022 r. do dnia 30.03.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 14.06.2022 r. do dnia 17.06.2022 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 31.03.2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 20.06.2022 r.