Uczymy się przez doświadczenia

Uczniowie klas ósmych badali właściwości magnetyczne przewodnika z prądem. Na wstępie badali oddziaływanie igły kompasu z magnesem trwałym, a następnie umieszczali nad igłą magnetyczną przewód elektryczny i przepuszczali przez niego prąd z ogniwa, zmieniając kierunek płynącego prądu.

Drugi eksperyment polegał na umieszczeniu magnesu w pobliżu zwojnicy i przepuszczaniu przez nią prądu. Zmieniano bieguny magnesu oraz kierunek płynącego prądu, badając zachowanie zwojnicy oraz ustalając bieguny magnetyczne wytworzone przez zwojnicę.

Skip to content