Październik 2022 – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

W październiku, w naszej szkole, obchodzony będzie Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) jako hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wybrało „Reading for Global Peace and Harmony”, które w Polsce skrócono do „Czytanie dla pokoju”.


Ogłaszamy następujące AKCJE i KONKURSY:

Czytaj dalej

1. AKCJA „Książka na życzenie”

Do 14 X 2022 roku, każdy uczeń może zgłosić maksymalnie trzy propozycje zakupów książkowych do biblioteki szkolnej.

2. KONKURS literacki na WYJAŚNIENIE/ROZWINIĘCIE hasła tegorocznych obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas V – VIII 

Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne, pisemne wyjaśnienie tegorocznego polskiego hasła Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych: „Czytanie dla pokoju”. (Polskie hasło jest skróconą wersją angielskiego hasła wybranego w tym roku przez IASL: „Reading for Global Peace and Harmony”).
 • prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w formie wydruku komputerowego formatu A4,
 • praca powinna zawierać minimum 10 zdań, ale nie może przekroczyć jednej kartki formatu A4 wydruku komputerowego (obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza),
 • prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

Kryteria oceniania:

 • wartość merytoryczna pracy (rzeczowość, wyczerpanie tematu),
 • poprawność językowa, interpunkcyjna i ortograficzna.

Termin i miejsce oddania prac: do 21 X 2022 r. Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

3.  KONKURS pt.: „Drugie życie starych gazet” 

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV – VIII 

Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne wykonanie ze starych gazet przestrzennego projektu dowolnej postaci literackiej;
 • każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę;
 • prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę, zawierającą informacje: imię
  i nazwisko ucznia (autora pracy), klasa ORAZ imię i nazwisko postaci literackiej, tytuł utworu, z którego pochodzi, imię i nazwisko autora utworu literackiego.

Kryteria oceniania:

 • twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność;
 • estetyka wykonania pracy i ogólne wrażenie artystyczne.

Termin i miejsce oddania prac: do dnia 21 X 2022 r. Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

4. konkurs na najładniejszą ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I – III

Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne wykonanie jednostronnej zakładki do książek,
 • praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.), 
 • mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki,
 • każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
 • na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.

Kryteria oceniania:

 • pomysłowość,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania.

Termin i miejsce oddania prac: do dnia 21 X 2022 r. Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

Wszystkie prace konkursowe oceni powołane przez Organizatorów JURY, które zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień.


                                                                                             Organizatorzy:  Nauczyciele bibliotekarze

Skip to content