Międzynarodowy Tydzień Bez Przemocy

Przemoc boli, przemoc zabija… po cichu, szczególnie ta psychiczna…

Dlatego w ramach Międzynarodowego Dnia /Tygodnia bez Przemocy omawialiśmy zagadnienie, a szczególnie jego konsekwencje dla człowieka. Uczniowie klas IV – VIII chętnie i aktywnie rozmawiali, wykonywali zadania i wyciągali wnioski z trudnej tematyki przemocy, zarówno tej szkolnej, jak i globalnej. Cykl zajęć profilaktycznych zakończyliśmy kolorowym Dniem Uśmiechu.

A na korytarzu szkolnym powstała refleksyjna gazetka antyprzemocowa złożona z prac/plakatów uczennic z klasy 6 i 8b.

Skip to content