Lekcja muzealna w Dołędze

18 października uczniowie klasy VII i VIII a wraz z nauczycielami historii wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „Zapisać w dziejach nieśmiertelne: jestem – rzecz o powstaniu styczniowym” w pobliskiej Dołędze. W dworku szlacheckim pamiętającym czasy Powstania Styczniowego uczniowie utrwalali wiedzę na temat polskiego powstania narodowowyzwoleńczego z 1863 roku. Dwór pełnił wtedy rolę szpitala – lazaretu dla rannych przekradających się zza granicy oraz punkt zborny dla powstańców.

Po prelekcji uczniowie obejrzeli reprezentacyjne pomieszczenia szlacheckiej siedziby oraz otoczenie wokół dworu – park, świątynię dumania i kapliczkę, spod której wyruszali powstańcy. Dziewczyny złożyły nawet powstańczą przysięgę.

Czytaj dalej
Skip to content