Doświadczenia na zajęciach kółka fizyko – chemicznego

Na zajęciach naukowego kółka fizyko – chemicznego uczniowie klasy V tym razem wykonywali eksperymenty chemiczne.

Pierwsza część zajęć poświęcona była rozpoznawaniu odczynu roztworu przy użyciu soku z czerwonej kapusty. Po wstępnej próbie ustalającej barwę soku w zależności od odczynu, uczniowie identyfikowali, jaki odczyn mają roztwory w siedmiu probówkach, a następnie rozpuszczali  w wodzie kwasek cytrynowy i sodę oczyszczoną oraz badali odczyny tych roztworów. Uczniowie bezbłędnie dokonali analizy roztworów pod względem ich odczynu.

W drugiej części zajęć uczestnicy kółka przeprowadzili reakcję wiązania gipsu oraz wykonali odlewy gipsowe. Próba ta wymagała użycia substancji  w odpowiednich ilościach oraz wykorzystania podstawowego sprzętu chemicznego. Uczniowie, mimo że nie mają jeszcze lekcji chemii, z dużym zaangażowaniem podeszli do przeprowadzanych eksperymentów.

Wszystkie użyte odczynniki były bezpieczne dla uczniów oraz środowiska naturalnego. Wszyscy używali rękawiczek ochronnych, a przy pracy z gipsem także przyłbic, masek i okularów ochronnych.

Skip to content