Dyrektor wyznaczyła szkolnego e-koordynatora, (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołała nauczycielski zespół samokształceniowy. E-koordynator programu: Lucja Kołaczyńska  (nauczyciel informatyki / matematyki) 2. Zespół samokształceniowy w zakresie stosowania TIK w szkole w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”: […]
Skip to content