Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli

W związku z realizacją rządowego programu Aktywna Tablica, w dniu 9 grudnia 2022r, powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli związanej z zastosowaniem TIK w nauczaniu i wymiany doświadczeń w tym zakresie”. Szkoły uczestniczące w sieci:

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Akcji III Most w Przybysławicach


Harmonogram spotkań w ramach ”Międzyszkolnej sieci współpracy” w programie Aktywna Tablica:

12.12.2022r. – w SP w Wietrzychowicach

Spotkanie organizacyjne mające na celu nawiązanie współpracy między szkołami. Ustalono harmonogram spotkań nauczycieli oraz główne założenia współpracy, w tym zasady dotyczące przeprowadzania zajęć otwartych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej. Uczestniczący w spotkaniu nauczyciele wymienili się ciekawymi adresami stron internetowych, które można wykorzystać na zajęciach lekcyjnych. Opracowany zbiór materiałów został zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

29.03.2023w SP w Przybysławicach

Podczas zebrań dyskutowano na temat wykorzystania narzędzi i programów – ich mocnych i słabych stron, rozwiązywano problemy, przedstawiano propozycje materiałów samokształceniowych, wymieniano się ciekawymi stronami internetowymi przydatnymi w codziennej pracy z uczniem, udzielano porad, wskazówek oraz wymieniano się scenariuszami zajęć otwartych. Informacje dotyczące programu, relacje z zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK i scenariusze zajęć zostały udostępnione na szkolnej stronie internetowej.

28.06.2023 w SP w Wietrzychowicach

Na ostatnim spotkaniu podsumowano pracę Zespołu. Wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych działań, lekcji otwartych. Nauczyciele podsumowali własne doświadczenia z pracy z zastosowaniem TIK, udziału w grupach przedmiotowych online (np. Facebook).

lekcje otwarte

 • 14.12.2022 r pani Elżbieta Biedrońska zaprosiła nauczycieli na lekcję otwartą w klasie VI. Temat lekcji: Jak walczyć z cyberprzemocą? Temat bardzo aktualny. Cyberprzemoc jest jednym z większych zagrożeń współczesnego świata. Pani Elżbieta dzięki zastosowanej technologii TIK, wykorzystującej monitor interaktywny zaprezentowała materiały dzięki którym uczniowie lepiej zrozumieli zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z Internetu. Film dobrze wprowadził w temat, był również punktem wyjścia do uczniowskiej  dyskusji i refleksji. Zastosowane ćwiczenia na platformie LearningApps były atrakcyjne dla uczniów. Nauczyciela wykorzystała w czasie lekcji padlet, aby uczniowie w atrakcyjny sposób mogli odpowiadać na kluczowe pytania dotyczące tematu. Idealnym podsumowaniem zajęć było rozwiązanie przez uczniów, a także obserwujących lekcje nauczycieli quizu na platformie quizizz.com. Lekcja była bardzo ciekawa zarówno dla uczniów jak i obserwujących nauczycieli. Pani Elżbieta chętnie dzieliła się własnymi materiałami z zaproszonymi nauczycielami. Oczywiście po przeprowadzonej lekcji nauczyciele chętnie wymieniali się własnymi pomysłami, obserwacjami, wnioskami.
 • scenariusz lekcji otwartej „Jak walczyć z cyberprzemocą”
 • 16.03.2023 pani Marzena Lis zaprosiła nauczycieli na zajęcia logopedyczne. Tematem zajęć było ćwiczenie wymowy głoski „R”. Pani Marzena stosując nowoczesne technologie: magiczny dywan, ćwiczenia multimedialne na platformie mTalent pokazała obserwującym zajęcia nauczycielom jak w ciekawy i atrakcyjny sposób zachęcić i zmobilizować dzieci do ćwiczeń często występującej wady wymowy. Zajęcia dzieci rozpoczęły od zabawy oddechowej z mąką. Następnie uczniowie wykonywali ćwiczenia artykulantów (wargi, języka) do treści odczytywanego   przepisu na pizzę. Zabawa ruchowa na magicznym dywanie nawiązywała do tematu zajęć. Każde dziecko musiało złapać odpowiednie składniki pizzy. Doskonale ćwiczyła koordynację wzrokowo – ruchową, powodowała mnóstwo radości i uśmiechu.  Kolejnym zadaniem były ćwiczenia na platformie mTalent. Dzieci odsłuchiwały nagrania, nagrywały własne wersje powtarzając tekst za nauczycielem, bardzo dużo trudu wkładały we właściwą wymowę wyrazów z „r”. Dzięki temu ćwiczeniu dzieci słyszały własną wymowę i starały się dożyć do perfekcji. Zajęcia zakończyło powtarzanie za lektorem logotomów z głoską „R”. Po zakończonych zajęciach pani Marzena wyjaśniła zainteresowanym nauczycielom wpływ codziennych ćwiczeń na poprawę wymowy. Zwróciła uwagę, że dziecko wspólnie z rodzicem może nagrywać w ramach ćwiczeń dowolny tekst z wybranymi głoskami, odsłuchiwać i poprawiać swoja wymowę. Jest to atrakcyjne ćwiczenie nie tylko na lekcji. Nauczyciele omawiali różne sposoby zastosowania magicznego dywanu. Wymieniali się doświadczeniami na ćwiczenia poprawiające  prawidłową wymowę dzieci.
 • scenariusz zajęć otwartych „Ćwiczenia wymowy głoski R”

Uczestnictwo w szkoleniach sieci współpracy

Lucja Kołaczyńska

 • uczestniczyła w sieci współpracy w formie webinaryjnej nt. Wykorzystania TIK w metodyce nauczania zorganizowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST podczas spotkań 23.05.2023, 28.06.2023, 29.06.2023 Celem współpracy była wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania edukacji cyfrowej w edukacji włączającej oraz dzielenie się dobrymi praktykami, upowszechnienie zasobów internetowych, które można wykorzystać na lekcjach oraz wzajemne inspirowanie się do podejmowania innowacyjnych działań w praktyce dydaktycznej. Tematyka spotkań: Edukacja cyfrowa w edukacji włączającej; WCAG w praktyce ZPE (Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej)
 •  członek grupy Facebook Międzyszkolnej sieci współpracy Aktywna Tablica – Grupy Strony Eduterapeutica
 • członek grupy Facebook mTalet – międzyszkolna sieć współpracy Aktywna Tablica
 • członek grupy Facebok TIK w pracy NAUCZYCIELA

Marzena Lis

 • członek grupy Facebook mTalet – międzyszkolna sieć współpracy Aktywna Tablica

Skip to content