„Laboratoria Przyszłości” – nowoczesna edukacja

Uczniowie klasy czwartej korzystając z zakupionych zestawów Lego Education SPIKE Prime programowali nosorożca, aby uruchamiał się i zatrzymywał zanim w coś uderzy. Podczas tych zajęć uczniowie poznawali kluczowe pojęcia matematyczne, takie jak: szacowanie odległości, zależność liczby obrotów kół i przebytej odległości. Uczniowie pracowali w dwuosobowych zespołach na rzecz wspólnego celu.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

Skip to content