Dzień Fizyki w naszej szkole

9 listopada 2022 r. z okazji Dnia Fizyki odbyły się cztery lekcje otwarte dla uczniów klas III – VIII. Były to głównie pokazy eksperymentów z zakresu astronomii i działu fizyki zwanego optyką. W niektórych eksperymentach wzięli udział uczniowie. Wszystkie lekcje zostały przeprowadzone w zaciemnionej sali lekcyjnej fizyki, chemii i biologii.

Eksperyment rozpoczął pokaz powstawania dnia i nocy związanego z ruchem obrotowym Ziemi oraz pokaz zmiany pór roku, będącej skutkiem ruchu obiegowego Ziemi dookoła Słońca. Pokazano również, jak dochodzi do zaćmienia Słońca i zaćmienia Księżyca.

Następny pokaz obrazował skalę rozmiarów Słońca i odległości między najbliższymi Słońcu planetami.

W dalszej części , przy okazji powstawania cienia, zorganizowany został teatrzyk cieni, w którym aktywnie uczestniczyli uczniowie. Duże zainteresowanie wzbudziło mieszanie barw na ekranie oraz powstawanie specyficznych wielokolorowych cieni. Dla uczniów biorących udział w eksperymencie było to niecodzienne doświadczenie.

Następna część miała charakter ściśle edukacyjny. Pokazano i omówiono w niej różne źródła światła w ujęciu historycznym (przykład Słońca, wytworzenie małego pioruna przy pomocy maszyny elektrostatycznej, płomień, żarówka wolframowa, neony i świetlówka, żarówka LED, żarówka „kwoka”, flesz fotograficzny).

Bardzo duże zainteresowanie wzbudził pokaz praktycznego wykorzystania światła emitowanego przez diody LED. Pokazano: świecę diodową, światłowody, łańcuchy świetlne, latarkę diodową o dużym zasięgu. Na tablicy pokazał się ledowy napis „fiza”, a uczniowie mogli wylosować swoją szczęśliwą cyfrę przy pomocy ledowej kostki do gry.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz obrazujący fakt, że światło przenosi energię. Do tego eksperymentu wykorzystano część zestawu edukacyjnego wykorzystującego fotoogniwa, źródło światła i napędzanego silniczkiem elektrycznym robota (w innych klasach także karuzelę).

Przykładem przenoszenia energii przez światło był też pokaz świecenia w ciemności rysunku wykonanego pisakami fluorescencyjnymi. Uczniowie mogli również zobaczyć powstawanie obrazów rzeczywistych świecy przy użyciu lustra wklęsłego oraz soczewki skupiającej. Zjawisko załamania i odbicia światła zobrazowano przy pomocy szkolnego zestawu optycznego z użyciem światła laserowego. Zademonstrowano również efekt stroboskopowy przy pomocy urządzenia zwanego stroboskopem.

Pokazy zakończyła obracająca się kula, która na suficie rzucała efekty świetlne przypominające budowę materii na poziomie atomowym i cząsteczkowym.

Skip to content