Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach
Strona główna
Informator szkolny
 • Dyrekcja
 • Sekretariat
 • Nauczyciele
 • Pedagog szkolny
 • Logopeda szkolny
 • Biblioteka
 • Świetlica szkolna
 • Jadłospis
 • Bezpieczeństwo w szkole

 

 

Deklaracja dostępności
Rok szkolny 2021/2022
 • Wydarzenia
 • Kalendarz roku szkolnego
 • Spotkania z rodzicami
 • Wychowawcy klas
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
 • Dowozy uczniów

 

 

Dokumenty szkolne
 • Statut szkoły
 • Programy i regulaminy
 • Druki do pobrania
Projekt zdalna szkoła+

informator

Dyżury nauczycieli
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
logo Kuratorium Oświaty w Krakowie

logo Biuletynu Informacji Publicznej

Archiwa

Bez kategorii

Drodzy Rodzice,

w dniach 27 czerwca – 08 lipca 2022 r. w naszej szkole będzie zorganizowana półkolonia, w której mogą wziąć udział dzieci z klas I – VIII z podziałem na dwie grupy: dzieci młodsze do 10 r. ż. oraz dzieci starsze pow. 10 r. ż.

Podczas półkolonii planowane są zajęcia sportowo – rekreacyjne, artystyczne i inne oraz po 4 wyjazdy dla każdej z grup wiekowych:

Grupa: dzieci młodsze (Ciężkowice – Skamieniałe Miasto, Kraków – Ogród Doświadczeń, Zalipie, Tarnów – Kino, Park Strzelecki)

Grupa: dzieci starsze (Ciężkowice – Skamieniałe Miasto, Kraków – Ogród Doświadczeń, Ojcowski Park Narodowy, Tarnów –  Skrzyszów – Góra Marcina)

Zapewniamy dzieciom dowóz i odwóz po zajęciach, wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek), materiały potrzebne na zajęciach, właściwą opiekę.

Całkowity koszt planuje się w wysokości około 520,00 zł. Jednak dzięki dofinansowaniu Gminy Wietrzychowice ten koszt obniży się.

Do zapłaty pozostaje około 350 zł od dziecka. (Cena może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych dzieci).

Zgłoszenia są przyjmowane od dnia 18 maja 2022 r. od godz. 7.30 do 20 maja 2022 r. do godz. 11.00 telefonicznie pod nr tel. 14 6418016 lub osobiście w sekretariacie szkoły. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku wolnych miejsc, w półkolonii mogą wziąć udział dzieci spoza terenu Gminy Wietrzychowice jednak w tym przypadku należy opłacić pełną stawkę planowanych 520,00 zł.

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie czytelniczo – fotograficznym „Żywe okładki książek”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu  fotografii inspirowanej okładką wybranej książki – przedstawiającej człowieka lub grupę osób. Nie musi to być dokładna kopia okładki, może to być kreatywna interpretacja z własną scenografią i kostiumami. Do zdjęcia możecie zaangażować członków swojej rodziny lub wykonać je wspólnie z kolegą/koleżanką z klasy.

 1. Wybierzcie jedną ze swoich książek i spróbujcie, z pomocą rodziny i dostępnymi w domu środkami, odtworzyć lub zinterpretować to, co znajduje się na okładce.
 2. Poproście kogoś z rodziny o zrobienie zdjęcia Waszej „żywej okładki”.
 3. Do każdej „żywej okładki” dołączcie zdjęcie oryginału (okładki książki).
 4. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość zdjęć.
 5. Zdjęcia przesyłajcie na Messenger do swojego nauczyciela plastyki.

Na  zwycięzców i uczestników czekają nagrody!

Kreatywne myślenie oraz obsługa nowoczesnych narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności młodego człowieka. 1 kwietnia uczniowie klasy szóstej wykorzystywali pomoce zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.  W czasie zajęć chłopcy budowali pojazdy oraz zapoznawali się z zasadami ich poruszania.  Poznali m.in.  działanie przekładni. Continue reading

Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice,
informujemy, że z końcem marca 2022 r. firma przewozowa JAN – POL rozwiązuje umowę na dowożenie uczniów do szkoły podstawowej oraz przedszkola. O zmianach w dowożeniu będziemy informować na bieżąco.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 stycznia 2022 r.,  termin powrotu uczniów do nauki stacjonarnej został przyspieszony. Uczniowie klas 5 – 8 do edukacji stacjonarnej powrócą 21 lutego br.

Podajemy godziny przywozów do szkoły i odwozów po zajęciach:

Przywozy:

Odwozy:

Informujemy, że w dniach 31.01.2022 – 04.02.2022 (poniedziałek – piątek) zajęcia popołudniowe w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Jadownikach Mokrych nie będą się odbywać.