Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach
Strona główna
Informator szkolny
 • Dyrekcja
 • Sekretariat
 • Nauczyciele
 • Pedagog szkolny
 • Logopeda szkolny
 • Biblioteka
 • Świetlica szkolna
 • Jadłospis
 • Bezpieczeństwo w szkole

 

 

Deklaracja dostępności
Rok szkolny 2021/2022
 • Wydarzenia
 • Kalendarz roku szkolnego
 • Spotkania z rodzicami
 • Wychowawcy klas
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
 • Dowozy uczniów

 

 

Dokumenty szkolne
 • Statut szkoły
 • Programy i regulaminy
 • Druki do pobrania
Projekt zdalna szkoła+

informator

Dyżury nauczycieli
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
logo Kuratorium Oświaty w Krakowie

logo Biuletynu Informacji Publicznej

Archiwa

Monthly Archives: Maj 2021

Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice,

na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku,  31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie powracają do nauki w trybie stacjonarnym.

 

Organizacja pracy szkoły w dniach 31. 05. 2021 – 04. 06. 2021

 • od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie uczą się w trybie stacjonarnym (w szkole)
 • w dniu 01 czerwca z okazji Dnia Dziecka uczniowie klas I – III wyjeżdżają do kina „Cinema 3D”. Uczniowie klas IV – VIII mają zajęcia zorganizowane w szkole.
 • Dni:  03 czerwca 2021 r. (Boże Ciało) oraz 04 czerwca 2021 r.  – są dniami wolnymi od nauki dla uczniów  klas I – VIII.
 • Świetlica szkolna  czynna będzie w godzinach: 7.00 – 14.45.

Prosimy o sprawdzenie dowozów dzieci do szkoły:

Przywóz „Janpol”: przywozy-janpol-31-05

Przywóz „Żaczek”: przywozy-zaczek-31-05

Odwóz „Janpol”: odwozyjanpol-najnowsze-07-06

Odwóz „Żaczek”: odwozy-zaczek-nowe-14-06

 

 W związku z podpisaniem umowy o przyznanie grantu w ramach projektu grantowego
 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek
oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6
Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020MTA zakupiono 10 komputerów,
 które zostały już udostępnione uczniom w czasie zdalnej edukacji. 
plakatkom

OGŁOSZENIE

Przypominamy, że na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku,  17 maja 2021 r.  nauka w klasach IV – VIII prowadzona jest w systemie hybrydowym. Uczniowie klas I – III uczą się nadal w trybie stacjonarnym.

 

Organizacja nauki hybrydowej w klasach IV-VIII w dniach od 17 do 28 maja 2021 r.:

 • od 17 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r. w trybie stacjonarnym (w szkole) uczą się klasy: VII a,   VII b  i VIII.
 • w dniach 24 i 28 maja 2021 r. w/w klasy uczą się zdalnie z domu.
 • klasy IV – VI w dniach od 17 do 21 maja 2021 r.  uczą zdalnie z domu, zaś 24 i 28 maja 2021 r. uczą się stacjonarnie (w szkole).
 • Dni 25, 26 i  27 maja 2021 r. ze względu na przeprowadzany Egzamin Ósmoklasisty są dniami wolnymi od nauki dla uczniów  klas I – VII.
 • Świetlica szkolna  czynna będzie w godzinach: 7.00 – 14.45.

Przywóz „Janpol” przywozy-janpol-24-05

Przywóz „Janpol” egzamin przywozy-janpol-egzamin-osmoklasisty

Przywóz „Żaczek” przywozy-zaczek-24-05

Przywóz „Żaczek” egzamin przywozy-zaczek-egzamin-osmoklasisty

Odwóz „Janpol” odwozy-janpol-24-05

Odwóz „Żaczek” odwozy-zaczek-24-05

Od 17 maja br. rozpoczynamy stopniowy powrót do szkół – zaczynamy od nauki hybrydowej uczniów klas IV – VIII, natomiast od 31 maja br.  wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole.

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które poznaliśmy m.in. we wrześniu 2020 r.

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia: Continue reading

Komunikat w sprawie nauki w szkole:

Na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku,  17 maja 2021 r. klasy IV-VIII przechodzą na hybrydowy tryb nauki. Uczniowie klas I – III uczą się nadal w trybie stacjonarnym.

Organizacja nauki hybrydowej w klasach IV-VIII w dniach od 17 do 28 maja 2021 r.:

 • od 17 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r. w trybie stacjonarnym (w szkole) uczą się klasy: VII a,   VII b  i VIII.
 • w dniach 24 i 28 maja 2021 r. w/w klasy uczą się zdalnie z domu.
 • klasy IV – VI w dniach od 17 do 21 maja 2021 r.  uczą zdalnie z domu, zaś 24 i 28 maja 2021 r. uczą się stacjonarnie (w szkole).
 • Dni 25, 26 i  27 maja 2021 r. ze względu na przeprowadzany Egzamin Ósmoklasisty są dniami wolnymi od nauki dla uczniów  klas I – VII.
 • Świetlica szkolna  czynna będzie w godzinach: 7.00 – 14.45.
 • Poniżej podajemy informacje o przywozach i odwozach uczniów od dnia 17. maja 2021 r.:
 1. Przywozy do szkoły – Autokar „Janpol” przywozy-janpol-17-05
 2. Przywozy do szkoły – Autokar „Żaczek” przywozy-zaczek-17-05
 3. Odwozy ze szkoły – Autokar „Janpol” odwozyjanpol
 4. Odwozy ze szkoły – Autokar „Żaczek” odwozy

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. Nie warto z tym zwlekać!

Continue reading