Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach
Strona główna
Informator szkolny
 • Dyrekcja
 • Sekretariat
 • Nauczyciele
 • Pedagog szkolny
 • Logopeda szkolny
 • Biblioteka
 • Świetlica szkolna
 • Jadłospis
 • Bezpieczeństwo w szkole

 

 

Deklaracja dostępności
Rok szkolny 2021/2022
 • Wydarzenia
 • Kalendarz roku szkolnego
 • Spotkania z rodzicami
 • Wychowawcy klas
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
 • Dowozy uczniów

 

 

Dokumenty szkolne
 • Statut szkoły
 • Programy i regulaminy
 • Druki do pobrania
Projekt zdalna szkoła+

informator

Dyżury nauczycieli
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
logo Kuratorium Oświaty w Krakowie

logo Biuletynu Informacji Publicznej

Archiwa

Monthly Archives: Maj 2020

Konsultacje dla uczniów wszystkich klas od dnia. 01.06.2020 odbywają się w salach szkolnych zgodnie ze wszystkimi procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVIT-19.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy zgłosić się do wybranego nauczyciela, który wskaże dokładna godzinę spotkania.

Prosimy nie przychodzić bez wcześniejszego umówienia – takie spotkanie możliwe nie będzie, na teren szkoły mogą wchodzić o odpowiedniej godzinie tylko uczniowie zapisani na konsultacje .

harmonogram konsultacji znajduje się [kliknij link  konsultacje ]

Informujemy, że konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla ósmoklasistów odbywają się od 25 maja w wyznaczone dni. Bardzo prosimy przestrzegać harmonogramu, a o ewentualnych nieobecnościach osób zapisanych informować jak najwcześniej.

 

W naszej szkole 26 maja wszystkie mamy spotykały się na uroczystej akademii. Dzieci przygotowywały okolicznościowe wiersze i piosenki. W tym roku spotkanie w szkole jest niemożliwe. Jednak nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania i przygotowali wirtualną akademię dla wszystkich mam.

1. Sprawozdania finansowe jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wietrzychowicach za 2019 rok tj.:

 • Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
 • Rachunek zysków i strat jednostki
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki

2. Informacja dodatkowa jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wietrzychowicach za 2019 rok

Gmina Wietrzychowice w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant na zakup sprzętu dla uczniów wietrzychowickiej szkoły.

Już od blisko dwóch miesięcy polskie szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Uczniowie, zamiast w szkolnych ławach, zasiadają przed monitorami komputerów. Jak się jednak okazało zaraz na początku wprowadzenia nauczania zdalnego, nie wszyscy posiadali odpowiedni sprzęt, na którym można było realizować podstawy programowe. Do nich właśnie skierowano pomoc w formie wypożyczenia komputerów umożliwiających naukę przez Internet.

Dzięki dofinansowaniu  z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  nasza szkoła na początku kwietnia została wyposażona w 21 nowych laptopów wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Projekt ten był odpowiedzią na trudną sytuację, w jakiej znalazło się szkolnictwo w czasie wprowadzenia w Polsce stanu epidemii spowodowanego zakażeniami koronawirusem.

Wójt Gminy Wietrzychowice, pan Tomasz Banek  wraz z dyrekcją szkoły oszacował zapotrzebowanie wśród uczniów na sprzęt do pracy zdalnej oraz  podjął odpowiednie działania mające zaspokoić potrzeby zgłaszane przez uczniów i rodziców do wychowawców klas. Dzięki temu uczniowie, którzy nie posiadali w domu laptopa lub komputera stacjonarnego albo z różnych przyczyn mieli do niego ograniczony dostęp, mogą w pełni uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. Z ich opinii wynika, że zdecydowanie ułatwiło im to pracę w czasie zdalnych lekcji. Jak mówią, wcześniej  wykonywali zadania na własnych smatrfonach. Było to trudne z racji faktu, iż często nie posiadały one potrzebnych do pracy programów, ale przede wszystkim praca na nich była bardzo niewygodna – niewielkie rozmiary są atutem telefonu, jednak jeśli trzeba używać go jako narzędzia do czytania, pisania i wykonywania innych zadań, stają się poważną wadą. Uczniowie podkreślają również, iż praca na odpowiednim sprzęcie idzie znacznie szybciej i efektywniej, co  – mając na względzie higienę czasu spędzanego przed monitorem – jest niezmiernie istotne, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi.

Po zakończeniu stanu epidemii wypożyczony sprzęt wróci do szkoły i zostanie na wyposażeniu naszej placówki. Continue reading

W siódmej części zabawnika, Słowa ze słowa – KWARANTANNA – wzięło udział czworo uczniów. Aż 50 nowych wyrazów, rzeczowników pospolitych w Mianowniku liczby pojedynczej ułożył Gabriel Staśko z klasy 6a, ale pozostali: Karolina Lizak z klasy 5, Mateusz Lizak  i Karol Stryczek z klasy 8a stworzyli niewiele mniej. Najdłuższym wyrazem okazała się KARAWANA, która znalazła się we wszystkich pracach.

Gratuluję Gabrielowi kolejnego zwycięstwa a pozostałym uczniom dziękuję za zainteresowanie konkursem. Wszystkich zapraszam do następnej części.

 1. część ZABAWNIKA NA CZAS KWARANTANNY to po raz kolejny ukryte słowo, ale tym razem szukacie wyrazów, w których ukrył się KOT, np. masKOTka. Jak zwykle czekam na Wasze prace do wtorku – 19 maja. Wyrazy wysyłajcie na adres: iwonawojciechowska25@op.pl lub na prywatnego messengera.

Zapraszam do zabawy językiem polskim.

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.
Z tej okazji, wszystkim Paniom Pielęgniarkom i Panom Pielęgniarzom, wykonującym ten szlachetny zawód, składamy  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy na rzecz zdrowia i dobra pacjenta oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Społeczność Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach

Continue reading

W konkursie wzięło udział jedynie 7 uczniów: Karolina Lizak , Hubert Magiera, Mateusz Lizak, Jakub Koziara, Michał Koziara, Norbert Bąk i Gabriel Staśko.

Jako symbole narodowe Polaków , obok tych przyjętych przez sejm, czyli godła, flagi i hymnu, zaproponowali: znak Solidarności, hasło Bóg, Honor i Ojczyzna, Dzwon Zygmunta, wzgórze Wawel oraz kotwicę, symbolizującą Polskę  Walczącą w czasie II wojny światowej.
Wszyscy otrzymają uwagi pozytywne z zachowania i słodki dodatek. Wyróżnienie w postaci oceny celującej z historii zdobył Norbert za animację o „ kotwicy”.

Iwona Wojciechowska.

Zwycięzcą 6. części zabawnika został Gabriel Staśko z klasy VIa.

Gratulujemy kolejnej wygranej.

 

Zadanie na ten tydzień: Słowa ze słowa – ułóż jak najwięcej nowych wyrazów z liter w wyrazie KWARANTANNA. Zapraszam do zabawy.

 

 1. Każda z liter może być użyta tylko raz, chyba że występuje więcej razy, np. n pojawia się 3 razy, więc 3 razy możesz jej użyć.
 2. Za każdy poprawny wyraz otrzymujesz 1 punkt.
 3. Nowy wyraz musi być rzeczownikiem pospolitym w Mianowniku l.p.
 4. Za wyraz złożony z więcej niż 7 liter otrzymujesz dodatkowy punkt.

 

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte. Decyzja rządu o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaapelowało do samorządów, by z owych placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy  z opieką w domu.

Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i kadrze sprawującej nad nimi opiekę, dlatego zaleca się, by jedna grupa przedszkolna ( w miarę  możliwości mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN), przebywała w wyznaczonych i stałych salach oraz obejmowała dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.

Zgodnie z wytycznymi GIS do placówki nie powinno się posyłać dziecka z objawami chorobowymi. Nie można również posłać tam dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę. Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą także personelu.  Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust i nosa. Z uwagi na bezpieczeństwo kadry sugeruje się, by do opieki nad dziećmi nie byli angażowani nauczyciele i pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia.

Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku. Zalecane jest również, aby placówki posiadały pomieszczenia potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja  oraz https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

729x308