Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach
Strona główna
Informator szkolny
 • Dyrekcja
 • Sekretariat
 • Nauczyciele
 • Pedagog szkolny
 • Logopeda szkolny
 • Biblioteka
 • Świetlica szkolna
 • Jadłospis
 • Bezpieczeństwo w szkole

 

 

Deklaracja dostępności
Rok szkolny 2021/2022
 • Wydarzenia
 • Kalendarz roku szkolnego
 • Spotkania z rodzicami
 • Wychowawcy klas
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
 • Dowozy uczniów

 

 

Dokumenty szkolne
 • Statut szkoły
 • Programy i regulaminy
 • Druki do pobrania
Projekt zdalna szkoła+

informator

Dyżury nauczycieli
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
logo Kuratorium Oświaty w Krakowie

logo Biuletynu Informacji Publicznej

Archiwa

Monthly Archives: Marzec 2020

W tym tygodniu proponuję zabawę w ukryte słowo. Trzeba znaleźć jak najwięcej wyrazów,  w których ukryło się słowo STO, np. historia Pamiętajcie tylko, żeby był to rzeczownik  w Mianowniku liczby pojedynczej.

Dla zwycięzcy nagroda, z flawanolami, oczywiście.

Rozwiązania przysyłajcie na adres mailowy iwonawojciechowska25@op.pl lub na stronę Świetlicy Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach.

Część 1. ZABAWNIKA NA CZAS KWARANTANNY wygrał Gabriel Staśko z klasy VI a. Ze słowa PRZEPROWADZKA utworzył 70 nowych wyrazów. Zobaczycie je po powrocie do szkoły,  w świetlicy szkolnej.

Dzisiaj mija drugi tydzień kwarantanny, oraz drugi dzień obowiązkowego, zdalnego nauczania. Mamy świadomość, że jest to dla Was bardzo trudny czas. Okres niepokoju, troski, ale także wzajemnego zrozumienia, empatii, chęci niesienia pomocy.

Tym bardziej cieszymy się, że przez te dwa tygodnie, trudne tygodnie, widać ogromne zaangażowanie Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. Cieszymy się z dobrej współpracy i prosimy o dalsze zaangżowanie w codzienną pracę. Wiadomo, że napotykacie na swoje drodze wiele trudności: brak Internetu, limitowany pakiet internetowy, braki w sprzęcie lub oprogramowaniu itp. Naprawdę staramy się wsłuchiwać we wszystkie Wasze troski. Jeżeli napotykacie problemy prosimy o powiadamianie o nich wychowawców klas. Jeżeli tylko szkoła będzie mogła zaradzić, uczynimy to niezwłocznie.

W celu usprawnienia naszej wspólnej pracy pragniemy przypomnieć zasady:

Najpóźniej do godz. 9.00 w dniu, w którym odbywają się zajęcia wg nowego harmonogramu,  nauczyciele przesyłają uczniom niezbędne materiały, pomoce i wyjaśnienia. Wielu nauczycieli czyni to wcześniej. Podają także terminy wykonania danej pracy. Gdyby się zdążyło, że ktoś w wyznaczonym terminie nie otrzymał materiałów, po sprawdzeniu SPAMu, poczty i innych dostępnych źródeł prosimy o pilny kontakt z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu około godziny 9.00.

Nauczyciele są do Waszej dyspozycji, konsultacji w godzinach 8.00 – 15.00. Po tym czasie oczywiście można przesyłać zapytania, informacje, prace itp., jednak należy mieć na uwadze, iż nauczyciel może odpowiedzieć na nie w dniu następnym. Związane jest to z faktem iż nauczyciele biorą udział w różnych szkoleniach online, poprawiają prace oraz przygotowują materiały.

Do waszej dyspozycji są także specjaliści: pedagog, logopeda, nauczyciel terapii zajęciowej. Świetlica zaprasza na Facebook, gdzie nauczyciele podpowiadają jak spędzać ten czas w gronie rodzinnym, zapraszają do wspólnych zabaw.

Biblioteka szkolna wprawdzie nie działa, ale bibliotekarze chętnie udzielą porad gdzie znaleźć ciekawą książkę, polecą lekturę online na coraz krótsze wiosenne wieczory.

Obecność na zajęciach jest weryfikowana poprzez odsyłane przez uczniów prace. Bardzo prosimy o terminowe wysyłanie wyznaczonych przez nauczyciela prac.

Tylko wspólnie możemy osiągnąć sukces. Pracując razem z wielkim zaangażowaniem, wrócimy do szkoły szczęśliwi, zjednoczeni, pełni zapału do poznawania świata nauki.

Dyrekcja, Nauczyciele

Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach

Nie możemy wychodzić z domów, ale możemy wykorzystać wolny czas na zabawę z językiem polskim. Proponuję wszystkim uczniom udział w konkursach językowych, których głównym celem jest umilenie czasu kwarantanny. Nagrody dla zwycięzców także będą. Gorąco zapraszam.

W każdym tygodniu kwarantanny na stronie internetowej szkoły pojawi się informacja o nowym konkursie z językiem polskim w roli bohatera. Na odpowiedzi czekam do poniedziałku, do godziny 12.00. Odpowiedzi, opatrzone imieniem, nazwiskiem i klasą, wysyłacie na adres: iwonawojciechowska25@op.pl Continue reading

Drodzy Rodzice.

W związku z epidemią koronawirusa wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej regulujące nauczanie zdalne. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca do 10 kwietnia. W trakcie zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych nauka ma być prowadzona na odległość.

Informujemy, że przez czas zawieszenia nauki w szkołach nauczyciele naszej szkoły prowadzą nauczanie zdalne.

Ze względu na fakt, iż według rozeznania, które zostało przeprowadzone wśród uczniów naszej szkoły, wielu z nich ma problem z łączem internetowym lub dostępem do komputera czy Internetu, nauka będzie polegała głównie na wysyłaniu materiałów lekcyjnych przez pocztę elektroniczną oraz komunikatory na portalach społecznościowych. Materiały przekazywane uczniom będą zawierały zarówno omówienie treści, jak i prezentacje, filmy wyjaśniające oraz  ćwiczenia utrwalające wiadomości.  Nauczyciele przygotowując materiały dołożą starań, by nie obciążać nadmiernie uczniów zajęciami, a także uwzględniać możliwości psychofizyczne dziecka.

Z racji tego, że nowe rozporządzenie nakłada na nauczycieli obowiązek monitorowania i oceny pracy uczniów, kontrolowana będzie systematyczność pracy, kontakt z nauczycielem oraz wykonanie zleconych prac.

Zdajemy sobie sprawę, że w wychowanie i edukację swoich dzieci wkładają Państwo mnóstwo wysiłku i energii. Nam również zależy na tym, by nasi uczniowie nabywali nowe wiadomości i umiejętności, jednakże przejście na zdalny system nauczania wymaga czasu i przyzwyczajenia.  Wierzymy, że mimo trudności, jakie się już pojawiły i pewnie jeszcze staną nam na drodze, jesteśmy w stanie sprostać postawionemu przed nami wyzwaniu. Prosimy jedynie o wsparcie, wyrozumiałość i cierpliwość , a w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości o kontakt z wychowawcą swojego dziecka.

Mając na uwadze dobro dzieci, ich zdrowie i bezpieczeństwo, zachowajmy spokój

i szczególną ostrożność.

Drodzy Uczniowie.

Ze względu na przedłużenie zawieszenia zajęć szkolnych do dnia 10.04.2020 r. i przejście na nauczanie zdalne, modyfikacjom uległ tygodniowy plan zajęć. Zmniejszona została ich ilość w taki sposób, by czas spędzony przed komputerem nie był zbyt długi. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami klikając w link plan-pracy